İQRA İslam Ansiklopedisi V.3.0


alt

İQRA İslam Ansiklopedisi V.3.0
Size: 533 MB
Konu Eklem Kriterleri , Konum Yayınlanmıyor neden ?
KUR’AN:

* Tefsir Külliyatı
* Kur’an Ansiklopedisi
* Beleğat
* İslam İnançları
* Kur’an Terimler Sözlüğü
* Kur’an İlimleri

HADİS:

* Kutubi Sitte
* Sahihi Buhari
* Sahihi Müslim
* Ebu Davud
* Riyazus-Salihin ve daha 10 ayrı eserden derlenmiş hadisler.

AKAİD:

* İbn-i Teymiyye
* Rabbani Yol ve Sünnetullah
* Müslümanın Akaidi
* Müslümanın Müslümanlaşması
* Müslümanın Güzelleşmesi
* Kabir Alemi

FIKIH:

1-Fıkıh Kitapları

* Minhac
* El-Muvafakat
* Fezail-i Sadakat
* Fetava-i Hindiyye
* Büyük Şafii Fıkhı
* El İhtiyar
* Fıkıh Hidaye Tercümesi
* Kuduri Metni Tercümesi
* Nurul İzah Tercumesi
* Ğayet-ul İhtisar

2-Fıkıh Usulü

* Abdulkerim ZEYDAN
* Fahrettin ATAR
* Zekiyüddin ŞA’BAN
* Vehve ZÜHAYLİ
* Hasan KARAKAYA
* Muhammed Ebu ZEHRA

3-İlmihaller

* İlmihal
* Delilleri İle Şafi İlmihali
* Ticaret İlmihali

4-İslam Hukuku

* İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi
* İslam Hukuku Tarihi
* İslam Devletler Hukuku Şehru’s-Siyer-ul Kebir

HATİM:

* 114 sureyi 114 ayrı İmam’ın seslendirdiği Kur’an-ı Kerim Hatmi

TARİH:

* İslamPeygamberler
* Sahabeler
* Mezhepler
* Osmanlı

TECVİD:

* Uygulamalı Tecvid Öğrenimi

BİYOGRAFİ:

* İbn HAZM
* İmam İbn-i TEYMİYYE
* İmam Şafi
* İmam Ebu Hanife
* İmam Malik
* İmam Ahmed bin Hanbel
* İmam Vahidi
* İslam Önderleri
* İmam Zeyd, Hayatı Fikirleri ve Çağı

KÜLLİYATLAR:

* Abdulvahid METİN
* Ahmet KALKAN
* Risale-i Nur

ANSİKLOPEDİ:

* Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

Konu Eklem Kriterleri , Konum Yayınlanmıyor neden ?

Reklamlar

ASLINDA NE DEMEK İSTİYORLAR?

Size atfedilen yakışıklı iltifatların perde arkasında hangi anlamlar kastediliyor, biliyor muydunuz? Bunları okuduktan sonra size ithaf edilen iltifatlara dikkat edeceksiniz:
*Nazik,suskun:Pısırık
*Dikkatli,tedbirli:korkak
*kararlı: inat
*Mütebbessim,neşeli: sırıtkan
*Akılcı: ukala
*Onurlu,seviyeli: kendini beğenmiş
*soğukkanlı: vurdumduymaz
*konuşkan, hoş sohbet: geveze
*saygılı,centilmen,paylaşımcı: enayi,aptal
*farklı: anormal
*şakacı,muzip: alaycı
*ince düşünceli, tedbirli: pipirikli
*cömert,bonkör: savurgan,enayi
*ciddi: asık surat
*doğallığı seven: kırıcı
*girişken: sivri
*üslerine saygılı: yalaka,dalkavuk,yağcı
*anlaşılamayan: sinsi
*ağır vakarlı: uyuşuk, hantal
*cıvıl cıvıl,canlı: haşere, yaramaz
*güler yüzlü ve girişken: cıvık
*meraklı: maydanoz
*uyanık: beleşçi
*sade yaşayan: zevksiz
*cesaretli: tedbirsiz
*laf cambazı: demagog,geveze
*uyumlu: kişiliksiz
*saygılı: dalkavuk
*duyarlı: sinirli
*meraklı ve herkesle ilgilenen: dedikoducu
*ne yapacağını bilmeyen: deli
*kızmayan ve küsmeyen: yüzsüz
*toplumsal davranmayan: vahşi, kaba
*yüksek sesli: bağırtkan
*yüksek sesli ve konuşkan: cadaloz
*talihsiz, şanssız: başarısız
*keyfine düşkün: tembel
kaynak: GENÇBEYİN Dergisi

TDK’nın Yeni Sözcükleri

https://i2.wp.com/www.karalahana.net/resimler/tdk%20sozluk.jpg

TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, kılavuzun tanıtımında şöyle konuşmuş:
“TDK’nın kuruluşundan bu yana yürüttüğü yabancı kökenli terimlere karşılık bulma çalışmasının sonucunda ortaya konulan 87 bilim dalındaki yaklaşık 190 bin terim TDK’nin http://tdk.org.tr adresindeki Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü’nde yer alıyor. Gerek bu kılavuzda, gerek sanal ortamdaki ana sözlükte yer alan karşılıkların kullanılarak yaygınlaştırılması bir yandan Türkçenin söz varlığının yabancılaştırılmasının önüne geçeceği gibi diğer yandan da Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi çalışmalarına da yardımcı olacak.”

İşte sözlükten çarpıcı örnekler:
basketbol “sepet topu”,
voleybol “uçan top”,
avans “öndelik”,
banknot “kağıt para”,
asparagas “uydurma”,
aspiratör “emmeç”,
fabrika “üretimevi”,
zapping “geçgeç”,
etik “töre bilimi”
afiş “ası”,
ajanda “andaç”,
aktivite “etkinlik”,
aktüel “güncel”,
amblem “belirtke”,
ambulans “cankurtaran”,
amortisman “yıpranma payı”,
anarşi “kargaşa”,
arşiv “belgelik”,
atölye “işlik”,
türbülans “burgaç”,
badminton “tüytop”,
baypas “köprüleme”,
otizm “içeyöneliklik,
ipotek “tutu”,
fuel oil “yağ yakıt”,
garanti “güvence”,
depozito “güvence akçesi”,
fitness “sağlıklı yaşam”,
finanse “akçalanmış”,
first lady “başbayan”,
CD “yoğun disk”,
terörist “yıldırıcı”,
idealist “ülkücü”.