Tahlil-i Kelime: Harmandalı, Bendeniz

Harmandalı kelimesi 1683 yılına ait Evliya Çelebi seyahatnamesinde geçtiği üzere Harbende olarak yeralmaktadır.

Har farsça olup eşek demektir.Bende kelimesi kul,uşak, hizmetçi anlamında kullanılmaktadır.Mevlananın kullandığı örnek altta yer almaktadır.

(daha&helliip;)

Reklamlar

Dominikan Tarikatı – Domini

Vatikan’da etkileri ve güçleri tartışılamayacak başlıca birkaç akım vardır. Bunlardan ikisi laik, diğerleri dinsel niteliktedir. Laik akımlar Opus Dei (Tanrı’nın Eseri)’yle Malta Şövalyeleri’dir.Fransisken ve Dominiken Tarikatıdır.Siyah kardeşler adıyla da anılan Dominiken tarikatı 1215’te kurulmuştur.

Domeniken tarikatı: Domeniken kelimesi latinceden Türkçeye çevrilmiştir, asıl telaffuzu Domenicani’dir. Domenicani kelimesi, üç şekilde kullanmaktadırlar.

(daha&helliip;)